Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.

Kultur & Turism


 

Kultur & Turism


Läs mer

Bergslagsakademin


Bergslagsakademin


Läs mer

Kommunikationer


Kommunikationer


Läs mer