Dokumentation från årsmötet 2019

Den 17 maj 2019 hade vi på Intresseföreningen årsmöte i Borlänge. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar arrangerade vi även ett temaseminarium med fokus på "Bergslagens stålindustri".  SSAB, IUC Dalarna och Borlänge kommun medverkade under dagen som avslutades med en guidad tur på SSAB.


Mia Eriksson, plats-och produktionschef på SSAB

Mia Eriksson är plats-och produktionschef på SSAB. SSAB är idag ett globalt företag som är världsledande inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. SSAB globalt har funnits sedan 1878 och finns idag i 50 länder med 14 000 anställda. Årsomsättningen 2018 var 75 Mkr, och med det har SSAB 3 % av världsmarknaden.

SSAB:s vision är ”en starkare, lättare och mer hållbar värld” och detta arbetar man med dagligen i sina egna processer och gentemot sina kunder. Man försöker t.ex. skapa tunnare stål i nya konstruktioner, så att man t.ex. kan bygga lättare fordon med mindre bränsleutsläpp. Man har även gått i bräschen med sitt pilotprojekt HYBRIT, där man tittar på att använda väte istället för kol i produktionen, något som skapar vattenutsläpp istället för koldioxidutsläpp. SSAB står för 10 % av att koldioxidutsläpp i Sverige, och med detta som bakgrund har man i sin hållbarhetsstrategi tagit sikte på att bli fossilfria 2045. På SSAB arbetar det idag 20 % kvinnor, så jämställdhet och mångfald är något man också satsar mycket på. SSAB i Borlänge har 1700 anställda, och ligger placerat centralt i Borlänge, nära både älven och järnvägen. Som mest har man haft 6000 anställda, men genom automation har personalantalet sjunkit drastiskt genom åren. Tung trafik lämnar SSAB Borlänge varje dag vilket ställer höga krav på säkerhet och logistik (100-150 lastbilar och 10-12 tåg lämnar SSAB Borlänge varje dag). Man tar nästan enbart emot stålämnen av malm från Luleå och Oxelösund och Svenska Industrivärden är största ägare.


Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun

Angelica Ekholm berättade om det PR-arbete Borlänge kommun har gjort sedan man i oktober 2018 blev utsedd till ”Sveriges fulaste stad” av Arkitektrådet. När staden blev utsedd till Sveriges fulaste var kommunens utgångspunkt att man ville berätta för Borlängeborna att de har massor att vara stolta över. Det var ett proaktivt PR-arbete som gjorde att man lyckades vända den negativa utmärkelsen till något positivt under ”Hellre ful och trevlig än snygg och tråkig”. Filmen som man publicerade på kommunens Facebooksida fick över 70 000 visningar. Infartstavlornas budskap byttes ut. Man gjorde intervjuer, skrev debattinlägg, syntes i tv och hördes i radio. Resultatet när stormen hade lagt sig var 226 printartiklar respektive 965 inlägg i sociala medier. Receptet? Bemöta, men inte konfrontera, och att lägga det på rätt nivå. Och om det finns en redan inarbetad plattform, i Borlänges fall #TrevligtFolk, kör på den! Börja inte byta ut saker i stundens hetta.Angelica berättade även om hur man arbetar med näringslivsfrågor i kommunen, då mycket kopplat till SSAB. En stor utmaning för kommuner är som för många kompetensförsörjningsfrågan, och att göra tekniska yrken mer attraktiva för unga. Angelica berättade även om det nystartade initiativet ”Steelicon Valley”, där Borlänge kommun, Triple Steelix, IUC, Almi Invest, Dalarna Science Park och Högskolan tillsammans träffar stålföretagen kring frågor rörande kompetensförsörjning och branschens attraktivitet utifrån det perspektiv att detta område faktiskt är världsledande på produktion av höghållfast stål.

Kjell Grundström, affärsutvecklare och Bosse Lilja, VD på IUC Dalarna

IUC Dalarna är ett aktiebolag med de regionala företagen som majoritetsägare. De arbetar med att analysera företag inom industrin för att se vad de har för utvecklingsbehov, därefter tar de in rätt kompetenser som kan hjälpa till och ser om det finns medel att söka till utvecklingen. Därför har de väldigt bra koll på vad industrin behöver i Norra Mellansverige.IUC Dalarna har spetskunnande- och kompetens inom trä- och verkstadsindustrin och deras fokus är ställt på industriell och regional tillväxt genom konkret utvecklingsarbete ute hos företagen.IUC Dalarna jobbar ofta som en länk mellan företag och de resurser som krävs för att hjälpa företagen att utvecklas.

Kjell och Bosse informerade om Smart Industri i Norra Mellansverige, där man sedan 2015 arbetar med att hitta hållbara strukturer, strategier och samverkan inom industrin. Nu arbetar man t.ex. mycket med strategisk kompetensförsörjning och kommunikation, och även kring utbildning. Målet med detta pilotprojekt är att skapa ett långsiktigt hållbart system för stöd och utvecklingsinsatser för industrins utveckling (strategiska nätverk av beslutsfattare, gemensam kapacitet för arbetet inom Norra Mellansverige, påverkan och aktivitet i nationella processer).Kjell och Bosse informerade även om EU-kommissionens nya arbetssätt, ”Strengthening innovation in Europe´s regions” där man vill ge mer kunskapsstöd till regioner.