Välkommen till årsmötet 2020!


Vi följer utvecklingen med coronaviruset covid-19 och kommer att försöka hitta en lösning på genomförandet av årsmötet som passar det rådande läget. Om du är intresserad av att delta, anmäl gärna ditt intresse så att vi får kännedom om hur många som är intresserade, så återkommer vi längre fram om mötesformen för dagen.