Europaforum 2022


Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender!
Då arrangeras Europaforum 2022.
Årets tema är det högaktuella och intressanta området energiförsörjning.

Europas energisystem är i början av en brådskande omställning. Klimatkrisen har sedan länge tydliggjort behovet av att både elektrifiera stora delar av samhället samt att producera mer energi från fler förnybara källor. Vidare har Rysslands invasion av Ukraina också ytterligare förstärkt behovet av att snabbt reducera användningen av fossila bränslen. Denna situation ger incitament till snabb implementering av befintliga innovationer men även utveckling av nya tekniska lösningar vilket skapar affärsmöjligheter för våra företag. Vindkraft, solkraft och vätgas är bara några av de olika teknikerna som EU-kommissionen pekat ut som viktiga.

Vid Europaforum diskuteras hur frågan om energiförsörjning hanteras på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå i tider av ökad osäkerhet?

Datum: 9 december
Tid:         9 – 12
Plats:     Digitalt

Inbjudan med mer information om program och registrering kommer närmare forumet.
Europaforum är ett samarrangemang mellan Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden ideell förening.