Bruk 2.0  - Hållbar Platsutveckling 2019-2021

SAMMANFATTNING

Projektet genomfördes som tre samordnade utvecklingsinsatser i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län med Intresseföreningen Bergslaget och de tre länsstyrelserna som initiativtagare. Projektets övergripande syfte var att tillgängliggöra och utveckla Bergslagens industrihistoriska kulturmiljöer till attraktiva besöksmål genom att driva hållbar platsutveckling med utgångspunkt i de utvalda platsernas historia, berättelser och unika kultur- och naturvärden. Projektets insatser utformades utifrån de utvalda platsernas och samarbetsparternas förutsättningar och behov och fick därför olika fokus och arbetsformer. Insatserna i de tre länen utformades utifrån aktuella behov, de utvalda platsernas förutsättningar och sammansättningen av samarbetsparter i respektive insatser.

Slutrapporten beskriver bakgrunden till projektet BRUK 2.0, beslutade insatser, hur de genomfördes, vilka resultat de gav, några slusatser samt reflektioner och rekommendationer när arbetet ska tas vidare i de tre länen efter projektavslut.
Bilaga 1 ligger sist i slutrapporten.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länk till aktuellt nyhetsbrev i Bruk 2.0


Se filmen från Bruk 2.0s slutkonferens den 18 november 2021:


Presentation från slutkonferensen kl 10-12


_________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Platser som ingått länsvis i projektet:


DALARNA: Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv
Projektets syfte var att utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling och ”korsbefrukta” kultur och outdoor, för att kunna utveckla utvalda besöksmål och platser. Projektet genomförde också stödinsatser för entreprenörer på och omkring platserna, för att utveckla säljbara produkter  som kan marknadsföras  via företagen och Visit Dalarna.  Läs mer här 

VÄSTMANLAND: Strömsholms Kanal
En ny strategi togs fram för Borgåsund i syfte att ge en tydlig inriktning i platsutvecklingen. En platsutveckling och arbetsmetod som kan appliceras på andra strategiska platser utmed kanalen. Läs mer här

ÖREBRO: Björskogsnäs, Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden 
Projektet skulle tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer har projektet medverkat till att utveckla nya produkter och paket som marknadsförs  via Destination Bergslagen.  Läs mer här
 

Foto: Isabell Forslund Vikström
Foto: Isabell Forslund Vikström


KUNSKAPSFILM OM PRODUKTUTVECKLING

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling? Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.


VÅR SENASTE KUNSKAPSFILM

En kultur- och naturmiljö är rik på äkta berättelser som ger både kunskap och förståelse för vår historia och samtid. Men berättelserna sår även frön till nya upptäckter och är en viktig del när vi skapar en hållbar platsutveckling. Men för vem och varför berättar vi? Och hur kan vi med hjälp av våra berättelser forma en strategi och identitet i vår platsutveckling?  


 

DOKUMENTATION 

Dokumentation Västerås 17 september 2019

NYHETSBREV

Ta del av projektets nyhetsbrev 2020-2022 nedan.

Nyhetsbrev Februari 2022

Nyhetsbrev December 2021

Nyhetsbrev November 2021

Nyhetsbrev Maj 2021

Nyhetsbrev December 2020

Nyhetsbrev November 2020 


Projektet finansierades av:                             


                             

 
Våra samarbetspartners: 

                  

Senast ändrad 2022-02-04 11:49:41