Projekt Bruk 2.0  - Hållbar Platsutveckling

 

Utveckling av industrihistoriska natur- och kulturmiljöer

Med koppling till föreningens fokusområde 2019, natur- och kulturturism, startade den 1 maj 2018 ett nytt utvecklingsprojekt som Intresseföreningen Bergslaget driver tiden 2018 – 2021. Projektet syftar till att utveckla och vidareutveckla natur- och kulturmiljöer vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i Bergslagens fem regioner till kvalitativa attraktiva besöksmål. Man kommer att testa den arbetsmodell för platsutveckling som tagits fram i Bergslagssatsningen med fokus på långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv. Regionala  styrgrupper med representanter från bl a länsstyrelser och turistorganisationer avgör vilka platser som ska ingå i projektet utifrån lokala och regionala utvecklingsbehov. Intresseföreningen Bergslaget är projektägare och finansiering sker via länsstyrelserna i Bergslagen.

Projektet har följande delmål:
DELMÅL 1: Projektet arbetar med ett urval av industrihistoriska platser med kultur och naturvärden som lämpar sig att förädlas och utvecklas till hållbara besöksmål och där urvalskriterier och efterföljande inventering görs av en regional styrgrupp.
DELMÅL 2: Projektet använder modellen från Bergslagssatsningen för platsutveckling vid de platser som är valda av den regionala styrgruppen och tillför hållbarhet som integreras i modellen. Återkopplar löpande om platsutvecklingen till styrgruppen.
DELMÅL 3: Stödprocessen med workshops där samtliga platser bjuds in för kunskapsutbyte och nätverksbyggande fortsätter med fokus på innovationssystem.

Från och med maj 2018 pågår processen med delmål 1 i samtliga fem län - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. I detta steg ska arbetsgrupperna i samtliga län träffas sammanlagt tre gånger i urvalsprocessen för att vaska fram besöksmål i Bergslagen som bedöms ha tillväxtpotential.
Här kan du läsa den senaste lägesrapporten om projekt Bruk 2.0 Processledare Bruk 2.0

Birgitta Wahlberg 
070- 620 76 14
 

 

Senast ändrad 2019-04-15 14:18:07