Gruv-och stålindustri

Vi i Intresseföreningen Bergslaget vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv för gruvnäringens utveckling i Bergslagen. Bergslagens naturtillgångar i kombination med modern kunskap och teknik kan åter göra Bergslagen till en dynamisk gruvregion. Föreningen följer därför aktivt utvecklingen av gruvindustrin i Bergslagen, och anordnar aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar.

Utökat regeringsuppdrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Bergslagen
 
Senast ändrad 2019-12-17 15:25:11