Gruvnäring

Bergslagens naturtillgångar i kombination med modern kunskap och teknik kan åter göra Bergslagen till en dynamisk gruvregion. Föreningen följer därför aktivt utvecklingen av gruvindustrin i Bergslagen, och anordnar aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar. Intresseföreningen samverkar med Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten. Intresseföreningen Bergslaget är också medlem i den ideella föreningen Georange som ären samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Vår representant i Georanges styrelse är Ewa-Leena Johansson från Ljusnarsberg.
Vi i Intresseföreningen Bergslaget vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv för gruvnäringens utveckling i Bergslagen.

Utökat regeringsuppdrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Bergslagen
 
Senast ändrad 2018-08-21 09:29:08