Håll dig uppdaterad!Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få uppdateringar om vad Intresseföreningen Bergslaget arbetar med:
info@bergslaget.se
____________________________________________________________________________________________


Nyhetsbrev 2022


Nyhetsbrev 2021

 

 

Nyhetsbrev 2020
 


Nyhetsbrev 2019

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Policy GDPR Intresseföreningen Bergslaget

Personuppgiftsansvar

 Intresseföreningen Bergslaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. 

Offentlighetsprincipen

 Intresseföreningen Bergslaget är en offentlig organisation och det innebär att e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Anmälningar till prenumerationer, utbildningar, konferenser och beställningar av informationsmaterial.

 Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på nyhetsbrev 

sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser

sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial

sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.