NYHETSBREV

 

Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. Totalt har föreningen 27 medlemmar i fem län som tillsammans arbetar efter föreningens stadgar och verksamhetsplan.