NYHETSBREV

Projekt

 
Intresseföreningen driver och samordnar flera utvecklingsprojekt i Bergslagen.
Vår roll är att utveckla och stimulera gränsöverskridande samarbeten över de administrativa kommun- och länsgränserna. Vi är aktiva inom flera olika verksamhetsområden och fungerar som en aktiv plattform där vi företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang.

Våra aktuella verksamhetsområden och projekt är just nu:

Bergslagssatsningen Kultur och Turism
Bergslagsakademin
Kommunikationer
Gruvnäring
EU